“ กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 14-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,895
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 401,719

AP ราคาล่าสุด 212.00

วันที่ 10-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 26,643
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 231,797

BANPU ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 11-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,867
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 395,098

IRPC ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 28-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 135,900
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 570,781

LH ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 07-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 68,329 72,771
%การถือ 0.57% 0.61%
มูลค่า (พัน) 546,630 582,169

TCAP ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,190 5,871 11,756 9,254 9,893
%การถือ 1.67% 0.50% 1.01% 0.79% 0.85%
มูลค่า (พัน) 691,508 201,078 402,633 316,950 338,832

TISCO ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,286 8,727
%การถือ 0.66% 1.09%
มูลค่า (พัน) 469,115 774,495

TTW ราคาล่าสุด 88.75

วันที่ 13-03-2561 30-08-2561 12-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,481 42,574 36,389 25,996
%การถือ 1.19% 1.07% 0.91% 0.65%
มูลค่า (พัน) 550,780 493,854 422,110 301,549
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3