“ กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 2 ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 09-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,871
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 201,078
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3