“ กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 22-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,454
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 12,216

RJH ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 02-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,770
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 91,397
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3