“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,539 1,849 1,849 1,849 1,678
%การถือ 0.62% 0.74% 0.74% 0.74% 0.67%
มูลค่า (พัน) 326,289 391,988 391,988 391,988 355,630

AMARIN ราคาล่าสุด 212.00

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,261 2,487 2,429
%การถือ 1.13% 1.13% 1.10%
มูลค่า (พัน) 12,097 13,306 12,997

BKI ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 538 588 610 616 632 686 722 722
%การถือ 0.51% 0.55% 0.57% 0.58% 0.59% 0.64% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 144,641 158,091 164,063 165,596 170,116 184,507 194,326 194,326

DCC ราคาล่าสุด 269.00

วันที่ 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 39,147 39,147
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 122,137 122,137

EASTW ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,123 10,850 11,749 11,298 11,092 11,232 12,514 12,514
%การถือ 0.61% 0.65% 0.71% 0.68% 0.67% 0.68% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 100,722 107,959 116,900 112,413 110,360 111,759 124,514 124,514

HANA ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 14-03-2557 10-03-2559 28-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,055 4,397 5,122
%การถือ 0.50% 0.55% 0.64%
มูลค่า (พัน) 224,055 242,923 282,974

LPN ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,509 7,509 11,466 12,597 10,400 11,226 12,018
%การถือ 0.51% 0.51% 0.78% 0.85% 0.70% 0.76% 0.81%
มูลค่า (พัน) 38,298 38,298 58,475 64,243 53,042 57,251 61,293

MFC ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,167 1,520 1,520 1,520 1,520 819
%การถือ 0.97% 1.27% 1.26% 1.26% 1.22% 0.65%
มูลค่า (พัน) 19,364 25,224 25,224 25,224 25,224 13,587

SAMCO ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558 03-03-2559 21-04-2559 24-08-2559 24-04-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,835 5,835 8,444 8,647 8,647 8,647 9,416
%การถือ 0.99% 0.99% 1.43% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 11,787 11,787 17,056 17,468 17,468 17,468 19,020

STANLY ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 486 658 709 742 742 742
%การถือ 0.63% 0.86% 0.92% 0.97% 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 87,147 118,057 127,194 133,135 133,135 133,135

THRE ราคาล่าสุด 179.50

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,434 38,239 44,960 47,387 47,387 44,188
%การถือ 0.78% 0.91% 1.07% 1.12% 1.12% 1.05%
มูลค่า (พัน) 40,876 56,976 66,990 70,606 70,606 65,840

THREL ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,261 6,261 6,713 9,590 9,590
%การถือ 1.04% 1.04% 1.12% 1.60% 1.60%
มูลค่า (พัน) 22,037 22,037 23,629 33,756 33,756
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3