“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,234 3,097 4,145 4,578 4,842 4,842 3,974
%การถือ 1.29% 1.24% 1.66% 1.83% 1.94% 1.94% 1.59%
มูลค่า (พัน) 685,502 656,479 878,740 970,494 1,026,504 1,026,504 842,552

BANPU ราคาล่าสุด 212.00

วันที่ 11-09-2558 28-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,277 14,270
%การถือ 0.51% 0.55%
มูลค่า (พัน) 169,943 182,651

BEC ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,995 12,999 12,999 14,108 13,685
%การถือ 0.55% 0.65% 0.65% 0.71% 0.68%
มูลค่า (พัน) 109,950 129,989 129,989 141,078 136,854

BKI ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 978 1,056 1,136 1,156 1,198 1,198 1,198 1,198
%การถือ 0.92% 0.99% 1.07% 1.09% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 262,969 283,951 305,579 310,878 322,391 322,391 322,391 322,391

DCC ราคาล่าสุด 269.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,995 37,150 64,653 64,653 70,280 70,280 89,477 89,477
%การถือ 0.73% 0.91% 0.99% 0.99% 1.08% 1.08% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 9,343 115,908 201,718 201,718 219,272 219,272 279,167 279,167

EASTW ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 23,545 25,459 27,466 27,466 27,466 27,466 27,466 27,466
%การถือ 1.42% 1.53% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65%
มูลค่า (พัน) 234,269 253,317 273,284 273,284 273,284 273,284 273,284 273,284

HANA ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,829 8,005 9,796 10,993 10,138 9,005
%การถือ 0.97% 0.99% 1.22% 1.37% 1.26% 1.12%
มูลค่า (พัน) 432,574 442,287 541,246 607,385 560,108 497,537

KKP ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,495 4,968 4,700
%การถือ 0.53% 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 253,984 280,664 265,527

LPN ราคาล่าสุด 56.50

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,549 16,549 23,850 24,401 23,017 18,959 18,959
%การถือ 1.12% 1.12% 1.62% 1.65% 1.56% 1.28% 1.28%
มูลค่า (พัน) 84,398 84,398 121,633 124,444 117,388 96,693 96,693

MEGA ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,848
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 170,892

MFC ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,997 2,494 2,494 2,148 648
%การถือ 1.66% 2.08% 2.07% 1.78% 0.52%
มูลค่า (พัน) 33,142 41,404 41,404 35,658 10,758

RCL ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,955
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 201,924

SAMCO ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,662 10,662
%การถือ 1.81% 1.81%
มูลค่า (พัน) 21,538 21,538

SCCC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560 11-04-2561 08-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,213 1,266 1,266 1,266 1,809 1,870
%การถือ 0.53% 0.55% 0.55% 0.55% 0.61% 0.63%
มูลค่า (พัน) 214,059 223,449 223,449 223,449 319,376 330,107

STANLY ราคาล่าสุด 176.50

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,265 1,534 1,784 1,784 1,674 1,674
%การถือ 1.65% 2.00% 2.33% 2.33% 2.18% 2.18%
มูลค่า (พัน) 227,085 275,371 320,210 320,210 300,393 300,393

THRE ราคาล่าสุด 179.50

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 65,646 97,462 109,679 115,344 115,344 115,344
%การถือ 1.87% 2.31% 2.60% 2.74% 2.74% 2.74%
มูลค่า (พัน) 97,813 145,218 163,422 171,863 171,863 171,863

THREL ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,526 7,549 13,092 13,092 13,092 18,340 18,340
%การถือ 1.09% 1.26% 2.18% 2.18% 2.18% 3.06% 3.06%
มูลค่า (พัน) 22,973 26,572 46,083 46,083 46,083 64,557 64,557

TISCO ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,295 11,685 7,874 5,859 4,186
%การถือ 1.16% 1.46% 0.98% 0.73% 0.52%
มูลค่า (พัน) 824,908 1,037,065 698,830 519,954 371,467
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3