“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,976 2,976 3,699 3,974 3,974 3,974 3,923
%การถือ 1.19% 1.19% 1.48% 1.59% 1.59% 1.59% 1.57%
มูลค่า (พัน) 630,976 630,976 784,252 842,446 842,446 842,446 831,718

AMARIN ราคาล่าสุด 212.00

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,348 4,782 4,671
%การถือ 2.17% 2.17% 2.12%
มูลค่า (พัน) 23,260 25,586 24,989

BEC ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,363 10,363 10,363 13,968 12,859
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.70% 0.64%
มูลค่า (พัน) 103,625 103,625 103,625 139,680 128,593

BKI ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,228 1,319 1,469 1,413 1,413 1,413 1,561 1,561
%การถือ 1.15% 1.24% 1.38% 1.33% 1.33% 1.33% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 330,309 354,761 395,138 380,074 380,074 380,074 419,805 419,805

DCC ราคาล่าสุด 269.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,817 35,998 57,597 57,597 62,297 65,935 83,161 83,161
%การถือ 0.69% 0.88% 0.88% 0.88% 0.95% 1.01% 1.27% 1.27%
มูลค่า (พัน) 8,787 112,314 179,702 179,702 194,368 205,718 259,461 259,461

EASTW ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,492 26,514 25,599 24,583 24,118 24,419 27,505 28,270
%การถือ 1.35% 1.59% 1.54% 1.48% 1.45% 1.47% 1.65% 1.70%
มูลค่า (พัน) 223,791 263,813 254,709 244,598 239,977 242,971 273,675 281,289

GYT ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 09-05-2557 16-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 20-09-2559 03-05-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 87 87 87 87 87 87 78
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.05%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

HANA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,694 8,880 9,488 11,160 8,634 8,513
%การถือ 1.08% 1.10% 1.18% 1.39% 1.07% 1.06%
มูลค่า (พัน) 480,349 490,631 524,229 616,562 477,001 470,316

KKP ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 09-05-2559 09-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,283 4,283
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 241,995 241,995

LPN ราคาล่าสุด 56.50

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,435 17,435 23,871 26,938 22,268 24,501 27,816
%การถือ 1.18% 1.18% 1.62% 1.83% 1.51% 1.66% 1.88%
มูลค่า (พัน) 88,921 88,921 121,743 137,381 113,567 124,957 141,861

MEGA ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,284
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 186,272

MFC ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,804 3,741 3,741 3,741 3,741 2,015
%การถือ 2.34% 3.12% 3.11% 3.10% 3.01% 1.60%
มูลค่า (พัน) 46,550 62,099 62,099 62,099 62,099 33,446

SAMCO ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558 03-03-2559 21-04-2559 24-08-2559 24-04-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,567 20,567 20,567 20,567 20,567 20,567 22,395
%การถือ 3.49% 3.49% 3.49% 3.49% 3.49% 3.49% 3.49%
มูลค่า (พัน) 41,544 41,544 41,544 41,544 41,544 41,544 45,237

SCCC ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 08-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,622
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 286,288

STANLY ราคาล่าสุด 176.50

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 1,550 1,581 1,620 1,620 1,620
%การถือ 1.43% 2.02% 2.06% 2.11% 2.11% 2.11%
มูลค่า (พัน) 197,360 278,243 283,736 290,718 290,718 290,718

THRE ราคาล่าสุด 179.50

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 65,697 95,168 95,168 99,495 99,495 99,495
%การถือ 1.87% 2.26% 2.26% 2.36% 2.36% 2.36%
มูลค่า (พัน) 97,889 141,800 141,800 148,248 148,248 148,248

THREL ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,307 7,134 13,486 13,486 14,442 21,255 21,255
%การถือ 1.05% 1.19% 2.25% 2.25% 2.41% 3.54% 3.54%
มูลค่า (พัน) 22,202 25,110 47,470 47,470 50,834 74,819 74,819

TISCO ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,789 7,752 5,606 5,161
%การถือ 0.85% 0.97% 0.70% 0.64%
มูลค่า (พัน) 602,538 687,995 497,493 458,035
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3