“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 19-10-2561 14-05-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,153 1,836 1,448
%การถือ 0.86% 0.73% 0.58%
มูลค่า (พัน) 404,670 345,112 272,299

ALUCON ราคาล่าสุด 188.00

วันที่ 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 462
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 81,116

BKI ราคาล่าสุด 175.50

วันที่ 24-05-2562 23-08-2562 22-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,364 1,299 1,277
%การถือ 1.28% 1.22% 1.20%
มูลค่า (พัน) 368,334 350,757 344,709

BR ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,710
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 54,901

DCC ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 21-05-2562 21-08-2562 11-09-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 96,322 96,322 96,322 96,322
%การถือ 1.33% 1.33% 1.33% 1.33%
มูลค่า (พัน) 302,451 302,451 302,451 302,451

EASTW ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 02-05-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,103 24,754
%การถือ 1.57% 1.49%
มูลค่า (พัน) 263,643 250,017

HANA ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 24-10-2561 15-03-2562 25-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,393 7,231 6,287
%การถือ 1.04% 0.90% 0.78%
มูลค่า (พัน) 656,729 565,834 491,950

HTC ราคาล่าสุด 78.25

วันที่ 03-05-2562 23-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,259 8,815
%การถือ 5.15% 4.42%
มูลค่า (พัน) 369,336 317,330

IHL ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 08-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,497 17,497
%การถือ 3.01% 3.01%
มูลค่า (พัน) 74,536 74,536

KCAR ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,504 17,504
%การถือ 7.00% 7.00%
มูลค่า (พัน) 147,032 147,032

LPN ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-02-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,237 20,237
%การถือ 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 99,567 99,567

MC ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,077 10,341 7,548
%การถือ 1.38% 1.29% 0.94%
มูลค่า (พัน) 101,912 95,135 69,439

MTI ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,038
%การถือ 3.45%
มูลค่า (พัน) 179,352

PR9 ราคาล่าสุด 88.00

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,903
%การถือ 1.90%
มูลค่า (พัน) 163,928

SAMCO ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,274
%การถือ 5.81%
มูลค่า (พัน) 58,893

SF ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,397
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 215,250

STANLY ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,577 1,542
%การถือ 2.06% 2.01%
มูลค่า (พัน) 257,084 251,297

THRE ราคาล่าสุด 163.00

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 83,541
%การถือ 1.98%
มูลค่า (พัน) 115,286

TOG ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,147 21,226
%การถือ 4.25% 4.48%
มูลค่า (พัน) 142,035 149,644

UNIQ ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,498
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 74,162
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3