“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,840 6,975 6,189 6,189
%การถือ 0.83% 0.65% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 151,166 119,271 105,828 105,828

AP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,101 21,101
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 179,361 179,361

ASK ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,386
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 67,402

BAM ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,243
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 370,329

BCP ราคาล่าสุด 20.30

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,461 9,951
%การถือ 0.76% 0.72%
มูลค่า (พัน) 260,481 247,770

CK ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,094 11,899 9,618
%การถือ 0.77% 0.70% 0.57%
มูลค่า (พัน) 217,355 197,530 159,660

COM7 ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,895 8,689
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 660,476 645,136

INTUCH ราคาล่าสุด 74.25

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,211 25,171 19,623 19,623 18,877 16,162 17,252 20,870 16,280
%การถือ 0.69% 0.79% 0.61% 0.61% 0.59% 0.50% 0.54% 0.65% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,410,399 1,598,384 1,246,086 1,246,086 1,198,690 1,026,293 1,095,483 1,325,220 1,033,780

LH ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 63,999
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 537,592

SHR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,179
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 54,172

TCAP ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,699 10,352 10,352 9,445 7,972
%การถือ 0.83% 0.89% 0.89% 0.81% 0.68%
มูลค่า (พัน) 332,174 354,566 354,566 323,481 273,048

THANI ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,087
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 81,693

TISCO ราคาล่าสุด 4.28

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,025 4,436
%การถือ 0.63% 0.55%
มูลค่า (พัน) 449,719 397,021
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3