“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PSL ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 02-03-2563 27-05-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,396 22,729 19,610
%การถือ 1.24% 1.46% 1.26%
มูลค่า (พัน) 384,033 450,036 388,270

TCAP ราคาล่าสุด 19.80

วันที่ 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,983 5,934 5,934
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 204,928 203,246 203,246

TTCL ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 25-03-2563 03-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,711 4,863
%การถือ 1.09% 0.79%
มูลค่า (พัน) 38,250 27,717
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3