“ กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 107,721 97,515 96,428
%การถือ 2.22% 2.01% 1.99%
มูลค่า (พัน) 258,531 234,036 231,426

AMATAV ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,882 7,882 7,882 7,882
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 52,021 52,021 52,021 52,021

BA ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,427 28,427 57,918
%การถือ 1.35% 1.35% 2.76%
มูลค่า (พัน) 200,408 200,408 408,323

BBL ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,541 15,598
%การถือ 0.76% 0.82%
มูลค่า (พัน) 1,723,144 1,848,410

BCP ราคาล่าสุด 118.50

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 11,102 20,111 33,533
%การถือ 0.81% 1.46% 2.44%
มูลค่า (พัน) 288,657 522,896 871,853

BDMS ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 102,696 121,626
%การถือ 0.65% 0.77%
มูลค่า (พัน) 2,177,153 2,578,463

BGRIM ราคาล่าสุด 21.20

วันที่ 21-03-2561 24-08-2561 14-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,617 20,200 19,520 16,880
%การถือ 0.52% 0.77% 0.75% 0.65%
มูลค่า (พัน) 568,514 843,346 814,964 704,719

BH ราคาล่าสุด 41.75

วันที่ 27-03-2563 20-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,236 4,485 16,785
%การถือ 0.53% 0.56% 2.11%
มูลค่า (พัน) 542,182 574,067 2,148,467

BJC ราคาล่าสุด 128.00

วันที่ 10-06-2563 28-08-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,537 32,296 31,341
%การถือ 0.86% 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 1,226,074 1,146,494 1,112,606

BLA ราคาล่าสุด 35.50

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,367 27,367 36,632
%การถือ 1.60% 1.60% 2.15%
มูลค่า (พัน) 697,861 697,861 934,125

BPP ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 11-04-2561 14-09-2561 11-04-2562 13-09-2562 06-03-2563 10-04-2563 15-05-2563 11-09-2563 08-03-2564 12-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,426 20,426 20,426 20,426 20,426 20,426 20,428 20,428 20,428 19,745
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.65%
มูลค่า (พัน) 365,633 365,633 365,633 365,633 365,633 365,633 365,667 365,667 365,667 353,439

BR ราคาล่าสุด 17.90

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,406 9,406 9,406
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 30,665 30,665 30,665

BTS ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 26-01-2559 02-08-2559 19-06-2562 31-07-2562 17-12-2562 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 75,311 75,311 123,465 123,465 121,610 144,644 84,680 84,680 84,680
%การถือ 0.63% 0.63% 1.04% 0.98% 0.92% 1.10% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 658,972 658,972 1,080,319 1,080,319 1,064,088 1,265,636 740,949 740,949 740,949

CPALL ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,891
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,895,507

DRT ราคาล่าสุด 61.75

วันที่ 10-03-2563 14-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,690 15,690 15,690
%การถือ 1.66% 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 108,264 108,264 108,264

EGCO ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,409 5,409 5,409 5,129
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03% 0.97%
มูลค่า (พัน) 946,645 946,645 946,645 897,645

GPSC ราคาล่าสุด 175.00

วันที่ 02-09-2559 27-02-2560 04-07-2561 29-08-2561 25-02-2562 09-08-2562 04-09-2562 15-05-2563 02-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,468 26,854 37,747 42,863 45,364 17,069 16,040 17,290 14,892
%การถือ 1.43% 1.79% 2.52% 2.86% 3.03% 1.14% 1.07% 0.61% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,556,408 1,946,879 2,736,679 3,107,546 3,288,912 1,237,474 1,162,878 1,253,540 1,079,641

GRAMMY ราคาล่าสุด 72.50

วันที่ 19-03-2563 02-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,306 5,306 24,438
%การถือ 0.65% 0.65% 2.98%
มูลค่า (พัน) 78,535 78,535 361,679

GUNKUL ราคาล่าสุด 14.80

วันที่ 20-03-2563 29-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,220 59,655
%การถือ 0.97% 0.67%
มูลค่า (พัน) 332,810 230,270

HUMAN ราคาล่าสุด 3.86

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,588 6,086 6,086 6,086 12,187 12,187 12,187 12,352
%การถือ 1.26% 0.90% 0.90% 0.90% 1.79% 1.79% 1.79% 1.82%
มูลค่า (พัน) 87,601 62,081 62,081 62,081 124,309 124,309 124,309 125,987

KCE ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 24-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,201 17,797 5,997
%การถือ 0.96% 1.52% 0.51%
มูลค่า (พัน) 680,430 1,081,162 364,293

KEX ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,311
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 709,755

LH ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 111,754
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 882,857

M ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,273 10,586 11,174 11,174 10,317 9,263 12,260 12,260 12,305 12,305 12,305 12,305 12,305 12,305
%การถือ 1.13% 1.17% 1.23% 1.23% 1.13% 1.01% 1.33% 1.33% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 521,350 537,250 567,101 567,101 523,593 470,112 622,200 622,200 624,469 624,469 624,469 624,469 624,469 624,469

MAKRO ราคาล่าสุด 50.75

วันที่ 04-03-2563 15-06-2563 25-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 41,058 41,058 41,982 17,106
%การถือ 0.86% 0.86% 0.87% 0.36%
มูลค่า (พัน) 1,519,131 1,519,131 1,553,330 632,926

MBK ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,763 9,763 9,763 9,461
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.56%
มูลค่า (พัน) 129,841 129,841 129,841 125,829

MC ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 01-09-2557 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561 12-09-2561 07-11-2561 04-03-2562 13-09-2562 24-10-2562 21-02-2563 06-11-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,356 6,353 8,935 4,488 5,277 14,377 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 17,925
%การถือ 0.67% 0.79% 1.12% 0.56% 0.66% 1.80% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 0.76% 2.24%
มูลค่า (พัน) 57,843 68,607 96,501 48,474 56,987 155,273 65,790 65,790 65,790 65,790 65,790 65,790 65,790 65,790 193,585

OR ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 49,659
%การถือ 0.41%
มูลค่า (พัน) 1,440,110

PCSGH ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 26-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 22-04-2562 27-08-2562 17-04-2563 02-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,852 17,807 17,807 17,807 17,807 17,807 18,716 18,585 18,585 18,585 18,585 18,585 18,585
%การถือ 1.09% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.21% 1.20% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%
มูลค่า (พัน) 89,317 94,379 94,379 94,379 94,379 94,379 99,194 98,499 98,499 98,499 98,499 98,499 98,499

PLANB ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 07-03-2559 06-03-2560 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 72,481 71,415 77,460 73,221 73,221 74,731 79,537 91,404 87,387
%การถือ 2.07% 2.03% 2.19% 1.89% 1.89% 1.92% 2.05% 2.35% 2.25%
มูลค่า (พัน) 442,131 435,630 472,507 446,646 446,646 455,858 485,176 557,563 533,058

PLAT ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 16-03-2563 10-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,491 17,491 44,437
%การถือ 0.62% 0.62% 1.59%
มูลค่า (พัน) 53,174 53,174 135,088

PR9 ราคาล่าสุด 3.04

วันที่ 05-03-2563 21-04-2563 04-06-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,533 7,533 7,533 9,622
%การถือ 0.96% 0.96% 0.96% 1.22%
มูลค่า (พัน) 75,332 75,332 75,332 96,221

PTTGC ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 02-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,759
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,764,464

RJH ราคาล่าสุด 68.50

วันที่ 02-11-2559 22-03-2560 08-05-2561 24-08-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563 23-11-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,691 3,691 3,944 3,944 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 11,514
%การถือ 1.23% 1.23% 1.31% 1.31% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 3.84%
มูลค่า (พัน) 103,351 103,351 110,440 110,440 79,086 79,086 79,086 79,086 79,086 322,378

S ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,844 41,805 37,277
%การถือ 0.67% 0.61% 0.54%
มูลค่า (พัน) 97,188 88,626 79,028

S & J ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,844 41,805 37,277
%การถือ 0.67% 0.61% 0.54%
มูลค่า (พัน) 1,113,999 1,015,849 905,836

SABINA ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563 27-08-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,272 3,272 3,272 9,998
%การถือ 0.94% 0.94% 0.94% 2.88%
มูลค่า (พัน) 67,411 67,411 67,411 205,957

SAMART ราคาล่าสุด 20.60

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,922 17,922 17,745
%การถือ 1.78% 1.78% 1.76%
มูลค่า (พัน) 155,023 155,023 153,496

SAMTEL ราคาล่าสุด 8.65

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,672 3,672 3,672
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 25,154 25,154 25,154

SC ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,525 39,525 39,525
%การถือ 0.95% 0.95% 0.94%
มูลค่า (พัน) 123,317 123,317 123,317

SCB ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,428
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 2,342,790

SCCC ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,503
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 265,227

SCGP ราคาล่าสุด 176.50

วันที่ 10-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 38,045
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 2,140,044

SCN ราคาล่าสุด 56.25

วันที่ 04-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,093 12,093 12,093 11,431
%การถือ 1.01% 1.01% 1.01% 0.95%
มูลค่า (พัน) 36,278 36,278 36,278 34,292

SPA ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,736
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 35,756

STARK ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 04-01-2564 05-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 80,284 73,527
%การถือ 0.67% 0.62%
มูลค่า (พัน) 351,644 322,050

SYMC ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 13-03-2563 29-04-2563 29-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,330 2,330 2,330 6,918
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 1.60%
มูลค่า (พัน) 14,446 14,446 14,446 42,891

TFFIF ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 02-03-2563 01-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,775 38,775 38,775
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 337,343 337,343 337,343

THREL ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,350 8,376 10,814 10,814 10,814 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 13,250 12,240
%การถือ 1.56% 1.40% 1.80% 1.80% 1.80% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 2.04%
มูลค่า (พัน) 32,726 29,317 37,849 37,849 37,849 46,375 46,375 46,375 46,375 46,375 46,375 42,841

TNR ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 11-03-2563 28-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,596 2,596 8,035
%การถือ 0.87% 0.87% 2.68%
มูลค่า (พัน) 28,294 28,294 87,580

TOA ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 03-05-2561 28-08-2561 03-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,099 21,788 22,787 21,681 22,133 23,244 23,244 23,298 50,013
%การถือ 0.74% 1.07% 1.12% 1.07% 1.09% 1.15% 1.15% 1.15% 2.46%
มูลค่า (พัน) 498,280 718,991 751,981 715,476 730,376 767,062 767,062 768,818 1,650,416

TPBI ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 11-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,373 19,409
%การถือ 2.01% 4.66%
มูลค่า (พัน) 46,888 108,692

TSE ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 26-05-2560 27-03-2561 14-03-2562 22-07-2562 21-08-2562 12-03-2563 03-07-2563 23-12-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,864 22,864 24,189 24,189 24,189 12,835 16,380 20,319 20,319
%การถือ 1.26% 1.26% 1.27% 1.27% 1.27% 0.61% 0.77% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 62,647 62,647 66,277 66,277 66,277 35,168 44,880 55,675 55,675

TU ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 58,918 29,334
%การถือ 1.23% 0.61%
มูลค่า (พัน) 1,048,732 522,152

UTP ราคาล่าสุด 17.80

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,808 6,421
%การถือ 1.05% 0.99%
มูลค่า (พัน) 151,825 143,184

UV ราคาล่าสุด 22.30

วันที่ 31-01-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,871 10,871
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 41,094 41,094

VGI ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 26-02-2563 15-06-2563 24-07-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 81,139 113,471 113,471 79,281
%การถือ 0.94% 1.32% 1.32% 0.92%
มูลค่า (พัน) 494,949 692,174 692,174 483,612

WHA ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 122,719 85,902 78,576 78,576
%การถือ 0.85% 0.58% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 400,062 280,042 256,157 256,157
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3