“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,355 1,355
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 254,646 254,646

BKI ราคาล่าสุด 188.00

วันที่ 13-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,132 805 760 760
%การถือ 1.06% 0.76% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 305,559 217,350 205,119 205,119

DCC ราคาล่าสุด 270.00

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,322 79,897 73,670 61,383
%การถือ 1.33% 0.97% 0.90% 0.75%
มูลค่า (พัน) 302,451 250,877 231,325 192,744

EASTW ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563 10-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,132 15,605 14,027 13,166 10,539 10,539
%การถือ 1.03% 0.94% 0.84% 0.79% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 173,035 157,609 141,673 132,980 106,447 106,447

HANA ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,162
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 325,661

HTC ราคาล่าสุด 78.25

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563 26-03-2564 06-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,009 6,052 4,787 3,424 3,234
%การถือ 3.49% 3.01% 2.38% 1.70% 1.61%
มูลค่า (พัน) 252,339 217,858 172,344 123,254 116,432

HUMAN ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563 11-03-2564 27-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,518 12,455 13,111 13,111 13,111 12,004 12,004
%การถือ 0.52% 1.83% 1.93% 1.93% 1.93% 1.77% 1.77%
มูลค่า (พัน) 32,542 115,206 121,276 121,276 121,276 111,033 111,033

IHL ราคาล่าสุด 9.25

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,497 17,497
%การถือ 2.95% 2.95%
มูลค่า (พัน) 74,536 74,536

KCAR ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,591 13,030 7,294
%การถือ 6.24% 5.21% 2.92%
มูลค่า (พัน) 130,965 109,452 61,266

LPN ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 27-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,512
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 95,999

MEGA ราคาล่าสุด 4.92

วันที่ 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,636 8,444 7,997 7,524 6,442
%การถือ 0.99% 0.97% 0.92% 0.86% 0.74%
มูลค่า (พัน) 358,411 350,422 331,888 312,258 267,351

MTI ราคาล่าสุด 41.50

วันที่ 11-03-2563 13-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,869 1,674 1,544
%การถือ 3.17% 2.84% 2.62%
มูลค่า (พัน) 164,489 147,338 135,854

PR9 ราคาล่าสุด 88.00

วันที่ 05-03-2563 21-04-2563 04-06-2563 05-03-2564 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,256 18,010 16,450 13,245 13,245
%การถือ 2.32% 2.29% 2.09% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 200,816 198,109 180,947 145,695 145,695

SAMCO ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563 05-03-2564 21-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 35,149 34,101 26,547 19,921
%การถือ 5.48% 5.31% 4.14% 3.10%
มูลค่า (พัน) 55,536 53,879 41,944 31,475

SF ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,177 19,616
%การถือ 1.09% 0.92%
มูลค่า (พัน) 271,174 229,513

STANLY ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,012 922
%การถือ 1.32% 1.20%
มูลค่า (พัน) 165,005 150,221

THRE ราคาล่าสุด 163.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,206
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 59,624

THREL ราคาล่าสุด 1.38

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,038 16,231 15,386 14,607
%การถือ 2.84% 2.71% 2.56% 2.43%
มูลค่า (พัน) 48,048 45,770 43,388 41,190

TOG ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563 08-03-2564 21-04-2564 21-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,304 20,304 20,266 17,740 10,948
%การถือ 4.28% 4.28% 4.27% 3.74% 2.31%
มูลค่า (พัน) 143,144 143,144 142,877 125,064 77,186

UNIQ ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,764 15,764 10,958
%การถือ 1.46% 1.46% 1.01%
มูลค่า (พัน) 101,675 101,675 70,677
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3