“ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAM ราคาล่าสุด 16.10

วันที่ 09-04-2563 29-05-2563 22-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 41,274 35,081 34,881
%การถือ 1.28% 1.09% 1.08%
มูลค่า (พัน) 796,584 677,069 673,209

BGRIM ราคาล่าสุด 19.30

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,811
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 701,851

BTS ราคาล่าสุด 41.75

วันที่ 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 97,248 97,248 97,248
%การถือ 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 850,919 850,919 850,919

CK ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 14-03-2559 13-09-2559 11-05-2560 04-09-2562 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,099 8,516 13,852 9,149 17,169 21,200 17,379 17,379 17,379 17,379
%การถือ 0.60% 0.50% 0.82% 0.54% 1.01% 1.25% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 162,587 137,101 223,020 147,296 276,418 341,320 279,804 279,804 279,804 279,804

INTUCH ราคาล่าสุด 16.10

วันที่ 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 28,714 19,784 19,784
%การถือ 0.90% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 1,837,677 1,266,202 1,266,202

PLANB ราคาล่าสุด 64.00

วันที่ 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 86,550 78,024 66,076 58,272 58,272 58,272 58,272
%การถือ 2.45% 2.01% 1.70% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
มูลค่า (พัน) 527,956 475,946 403,063 355,459 355,459 355,459 355,459

SAWAD ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,175 10,845 7,349
%การถือ 0.61% 0.79% 0.54%
มูลค่า (พัน) 639,705 848,633 575,024

TOP ราคาล่าสุด 78.25

วันที่ 08-09-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,051 16,851
%การถือ 0.59% 0.83%
มูลค่า (พัน) 717,035 1,002,635
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3