“ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCP ราคาล่าสุด 89.50

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,971 7,971
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 198,480 198,480

LPN ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,813 10,813
%การถือ 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 54,608 54,608

QH ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 66,038 66,038
%การถือ 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 151,888 151,888

TCAP ราคาล่าสุด 2.30

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,659 6,659
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 228,074 228,074

TISCO ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,772 7,929
%การถือ 1.22% 0.99%
มูลค่า (พัน) 874,589 709,685
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3