“ ขันทอง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AGE ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 16,700 17,600 22,500 25,500 23,100 25,410 27,104
%การถือ 1.22% 1.09% 1.14% 1.37% 1.55% 1.40% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 53,720 52,772 55,616 71,100 80,580 72,996 80,296 85,649

AQ ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 76,000
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 1,520

BWG ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,000
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 16,590

CHARAN ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 35
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 1,195

CNS ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 03-04-2557 03-04-2558 24-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 19-03-2562 18-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 1.53% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

DTC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 500 500
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 4,100 4,100

ECF ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 30-04-2562 13-03-2563 04-06-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,233 6,410 6,410 8,000
%การถือ 0.65% 0.67% 0.67% 0.83%
มูลค่า (พัน) 13,089 13,462 13,462 16,800

EE ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,316 28,500 28,500 34,500 32,500 20,005
%การถือ 0.80% 1.03% 1.03% 1.24% 1.17% 0.72%
มูลค่า (พัน) 18,522 23,655 23,655 28,635 26,975 16,604

GLAND ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,068
%การถือ 0.25%
มูลค่า (พัน) 37,922

ILM ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 22-07-2562 11-03-2563 29-05-2563 24-09-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,205 21,005 21,405 21,655 21,757
%การถือ 4.00% 4.16% 4.24% 4.29% 4.31%
มูลค่า (พัน) 297,012 308,772 314,652 318,327 319,826

JCK ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 11,400 15,187 12,887 15,160 15,909 15,909 15,909 15,409 15,909
%การถือ 0.52% 0.89% 1.18% 1.00% 0.93% 0.74% 0.74% 0.74% 0.72% 0.74%
มูลค่า (พัน) 7,168 14,592 19,440 16,496 19,404 20,364 20,364 20,364 19,724 20,364

KOOL ราคาล่าสุด 1.28

วันที่ 20-03-2561 14-03-2562 16-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 4,452 4,452 4,452
%การถือ 0.79% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 3,724 4,363 4,363 4,363

MATCH ราคาล่าสุด 0.98

วันที่ 08-09-2557 31-03-2558 04-09-2558 18-03-2559 16-09-2559 17-04-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.69% 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,343 7,343 7,343 7,343 7,343 7,343 7,343

META ราคาล่าสุด 1.65

วันที่ 08-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 2,739

MOONG ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 900
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 4,446

NER ราคาล่าสุด 4.94

วันที่ 01-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.26%
มูลค่า (พัน) 25,600

OCEAN ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 24-07-2557 11-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 31-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 4,400 4,400 4,400 7,000
%การถือ 3.86% 0.61% 0.61% 0.61% 0.97%
มูลค่า (พัน) 27,370 7,084 7,084 7,084 11,270

RS ราคาล่าสุด 1.61

วันที่ 19-04-2560 22-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,900 9,373 9,373
%การถือ 0.58% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 137,470 218,391 218,391

SANKO ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 17-07-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,500
%การถือ 0.91% 0.90% 1.12%
มูลค่า (พัน) 2,360 2,360 2,950

SINGER ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 23-03-2558 16-03-2559 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 2,000 1,600
%การถือ 0.56% 0.74% 0.59%
มูลค่า (พัน) 60,375 80,500 64,400

SVOA ราคาล่าสุด 40.25

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 13,100

THCOM ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 18-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,721
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 65,195

TMILL ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 30-03-2558 14-09-2558 17-03-2559 09-09-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,476 2,550 3,325 3,325 3,550
%การถือ 0.87% 0.89% 0.97% 0.97% 1.04%
มูลค่า (พัน) 9,507 9,792 12,770 12,770 13,632

TRT ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 6,050
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3