“ ควรสถาพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 03-04-2561 18-03-2562 16-03-2563 28-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,630 3,630 3,630 3,630 10,103
%การถือ 1.21% 1.21% 1.21% 1.21% 3.37%
มูลค่า (พัน) 4,683 4,683 4,683 4,683 13,032

AGE ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,567 12,438 12,438 12,892 12,892 12,892 14,182 15,127 32,129
%การถือ 0.90% 0.81% 0.81% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 3.32%
มูลค่า (พัน) 41,472 41,047 41,047 42,545 42,545 42,545 46,799 49,919 106,025

DCORP ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 02-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 0

OCEAN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 24-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 14,571
%การถือ 3.31%
มูลค่า (พัน) 22,439

QTC ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,140 1,140
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 5,757 5,757

STARK ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 27-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000
%การถือ 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 8,360 8,360
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3