“ งามอัจฉริยะกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 13-03-2558 11-05-2558 08-04-2559 23-03-2560 15-05-2561 24-08-2561 28-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,125 32,692 32,692 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
%การถือ 1.50% 3.74% 3.74% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70% 3.70%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3