“ จันทร์พลังศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TPCH ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 19-03-2558 18-03-2559 18-08-2560 08-05-2561 08-05-2562 22-08-2562 10-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 21-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,583 4,741 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
%การถือ 1.40% 1.18% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 72,025 61,163 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

TPOLY ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 02-05-2557 17-03-2558 03-11-2558 15-03-2559 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562 11-03-2563 07-05-2563 01-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,833 5,833 8,616 8,616 5,943 3,775 4,392 4,392 4,392 4,392 6,985
%การถือ 1.16% 1.16% 1.52% 1.52% 1.05% 0.66% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 1.22%
มูลค่า (พัน) 12,950 12,950 19,128 19,128 13,193 8,380 9,751 9,751 9,751 9,751 15,507
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3