“ จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562 11-03-2563 08-06-2563 08-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,852 5,852 58,520 58,520 58,520 63,591 64,091 12,818 12,818 12,818 12,818
%การถือ 2.15% 2.15% 2.13% 2.13% 2.12% 2.12% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14%
มูลค่า (พัน) 23,057 23,057 230,570 230,570 230,570 250,548 252,518 50,504 50,504 50,504 50,504
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3