“ จิราธิวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACE ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 75,821 75,821 75,821
%การถือ 0.75% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 275,988 275,988 275,988

ALL ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 15,900

BIGC ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 22-04-2557 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,169 4,794
%การถือ 0.51% 0.58%
มูลค่า (พัน) 0 0

CEN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,471 4,471 4,471
%การถือ 0.87% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 9,847 8,047 8,047

CENTEL ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 07-05-2558 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562 19-03-2563 25-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,797 6,797 6,797 6,761 6,761 6,761 6,761 6,761 6,797 6,797 28,977
%การถือ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 2.15%
มูลค่า (พัน) 208,997 208,997 208,997 207,891 207,891 207,891 207,891 207,891 208,997 208,997 891,039

COL ราคาล่าสุด 30.75

วันที่ 11-03-2557 09-03-2558 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560 17-04-2561 22-04-2562 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,629 1,629 1,628 1,628 1,628 3,256 3,256 3,256 3,256 3,256
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CPH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 24-03-2560 19-03-2561 18-03-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 314 314 314 450
%การถือ 0.78% 0.78% 0.78% 1.13%
มูลค่า (พัน) 1,354 1,354 1,354 1,944

CPN ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,590 22,646 22,646 22,646 22,646 22,646 22,646 22,646
%การถือ 0.57% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,273,083 1,126,634 1,126,634 1,126,634 1,126,634 1,126,634 1,126,634 1,126,634

CRC ราคาล่าสุด 49.75

วันที่ 09-07-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,581 52,532
%การถือ 0.51% 0.87%
มูลค่า (พัน) 993,875 1,707,279

DDD ราคาล่าสุด 32.50

วันที่ 12-03-2562 16-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,640 1,605 1,605 1,605
%การถือ 0.52% 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 34,112 33,388 33,388 33,388

GCAP ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,120
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 2,642

INSURE ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 16-03-2559 16-03-2560 15-03-2561 15-03-2562 16-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 53 53 57 690 690 690 690 19
%การถือ 0.53% 0.53% 0.57% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 0.19%
มูลค่า (พัน) 1,746 1,746 1,855 22,610 22,610 22,610 22,610 612

J ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 02-03-2559 20-04-2559 27-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,000
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 6,480 6,480 6,480

LPN ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 28-02-2561 23-08-2561 28-02-2562 21-08-2562 27-02-2563 05-06-2563 25-02-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,824 19,824 19,824 19,824 19,824 19,824 19,824
%การถือ 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34% 1.34%
มูลค่า (พัน) 100,113 100,113 100,113 100,113 100,113 100,113 100,113

MALEE ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 22-08-2557 16-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-03-2562 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 13,196 13,196 3,204 3,204 3,204 3,204 6,408 6,408 6,472 6,419
%การถือ 9.43% 9.43% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.29% 2.31% 2.33%
มูลค่า (พัน) 98,309 98,309 23,869 23,869 23,869 23,869 47,739 47,739 48,216 47,818

NOK ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 05-03-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,600 11,600
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0

POST ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 18-03-2558 11-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 07-03-2562 14-01-2563 11-03-2563 15-02-2564 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,000 3,000 3,000 3,000 7,000 7,000 7,000 21,245 21,245
%การถือ 1.40% 1.40% 0.60% 0.60% 0.60% 1.40% 1.40% 1.40% 4.25% 4.25%
มูลค่า (พัน) 7,770 7,770 3,330 3,330 3,330 7,770 7,770 7,770 23,582 23,582

PT ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 784
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,469

ROBINS ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 07-03-2557 11-03-2558 09-03-2559 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,803 33,033 26,920 26,930 26,606 26,616 26,616
%การถือ 2.95% 2.97% 2.42% 2.42% 2.40% 2.40% 2.40%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SALEE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562 09-03-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800
%การถือ 1.76% 1.76% 1.76% 1.76% 1.76%
มูลค่า (พัน) 27,604 27,604 27,604 27,604 27,604

SF ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 31-08-2559 30-03-2560 29-03-2561 02-04-2562 26-02-2563 01-04-2563 25-02-2564 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 66,139 78,091 78,091 78,191 93,829 93,829 93,829 93,829
%การถือ 3.72% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40%
มูลค่า (พัน) 453,051 534,921 534,921 535,606 642,727 642,727 642,727 642,727

SLP ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 03-05-2562 09-03-2563 26-06-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315

TRS ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 11-03-2557 07-04-2558 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 737 737 737
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

TSF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2557 19-03-2558 11-03-2559 24-04-2560 15-03-2561 12-10-2561 17-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 22,808 68,078 64,859 64,859 64,859 64,859 64,859
%การถือ 0.71% 1.28% 1.01% 1.01% 0.96% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

WIIK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-04-2560 04-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,057 2,603 2,436
%การถือ 0.55% 0.69% 0.65%
มูลค่า (พัน) 5,677 7,185 6,724

ZEN ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 15-03-2562 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,535 3,206
%การถือ 7.18% 1.07%
มูลค่า (พัน) 249,808 37,187
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3