“ จุณณะภาต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,621 1,688 1,700 1,700
%การถือ 0.66% 0.68% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 8,754 9,114 9,180 9,180
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3