“ ชวน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALL ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 02-05-2562 12-03-2563 15-04-2563 29-06-2563 14-08-2563 27-01-2564 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 78,720 64,720 58,120 58,120 58,120 98,300 92,800
%การถือ 14.06% 11.56% 10.38% 10.38% 10.38% 17.55% 16.57%
มูลค่า (พัน) 250,330 205,810 184,822 184,822 184,822 312,594 295,104

AMA ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 20-03-2560 20-03-2561 04-03-2562 09-03-2563 24-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 6,250 2,172 6,302 2,624 2,624 6,302
%การถือ 1.45% 0.50% 1.22% 0.51% 0.51% 1.22%
มูลค่า (พัน) 38,750 13,466 39,070 16,269 16,269 39,070

CEN ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 06-06-2557 31-03-2558 14-05-2558 22-03-2559 17-03-2560 13-03-2561 04-04-2562 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,658 7,400 7,400 7,000 7,000 7,000 6,930 4,354
%การถือ 0.74% 1.17% 1.17% 0.94% 0.94% 0.94% 0.93% 0.58%
มูลค่า (พัน) 8,384 13,320 13,320 12,600 12,600 12,600 12,474 7,837

FVC ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 10-05-2561 13-03-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,989 20,545 25,023
%การถือ 0.58% 3.64% 4.43%
มูลค่า (พัน) 2,660 18,285 22,271

IEC ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 19-09-2557 04-04-2560 03-04-2561 04-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
%การถือ 3.64% 3.44% 3.44% 2.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

JAS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2558 16-11-2558 07-04-2559 07-07-2559 29-03-2560 22-06-2561 05-03-2562 30-08-2562 12-12-2562 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563 04-12-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,000 40,000 40,000 54,000 45,000 109,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000
%การถือ 0.63% 0.56% 0.56% 0.76% 0.72% 1.42% 1.65% 1.64% 1.64% 1.63% 1.61% 1.61% 1.56% 1.56%
มูลค่า (พัน) 126,900 112,800 112,800 152,280 126,900 307,380 377,880 377,880 377,880 377,880 377,880 377,880 377,880 377,880

JWD ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559 12-05-2560 07-05-2561 08-05-2562 25-03-2563 11-05-2563 30-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 125,338 125,338 213,075 213,075 213,323 213,653 213,668 213,668 213,668
%การถือ 20.89% 20.89% 20.89% 20.89% 20.91% 20.95% 20.95% 20.95% 20.95%
มูลค่า (พัน) 1,466,455 1,466,455 2,492,973 2,492,973 2,495,878 2,499,735 2,499,911 2,499,911 2,499,911

MK ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 29-08-2557 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562 31-03-2563 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 84,492 10,040 9,440 9,240 9,240 8,410 9,251 9,251
%การถือ 9.82% 1.17% 0.95% 0.93% 0.93% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 263,615 31,325 29,453 28,829 28,829 26,238 28,862 28,862

MSC ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 11-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249 3,249
%การถือ 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%
มูลค่า (พัน) 19,819 19,819 19,819 19,819 19,819 19,819 19,819

PDJ ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,140
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,136

PHOL ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 07-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 918
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,653

POLAR ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 01-08-2561 08-05-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 840,000 1,359,999 1,359,999
%การถือ 9.87% 15.97% 15.97%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PTG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2557 12-03-2558 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 36,385 28,380 12,122 10,122 9,713 9,713
%การถือ 2.18% 1.70% 0.73% 0.61% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 745,893 581,788 248,499 207,499 199,114 199,114

RPH ราคาล่าสุด 20.50

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,651 3,651 3,651 3,651 3,651
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 18,255 18,255 18,255 18,255 18,255

SABINA ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 29-08-2557 10-03-2558 31-08-2558 10-05-2559 26-08-2559 26-04-2560 24-04-2561 21-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440
%การถือ 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 70,166 70,166 70,166 70,166 70,166 70,166 70,166 70,166 70,166

SAT ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 04-03-2559 25-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 28-02-2562 23-08-2562 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,706 2,706 2,706 2,706 2,636 2,716 2,716 2,716 2,716 2,716
%การถือ 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.62% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 53,037 53,037 53,037 53,037 51,665 53,233 53,233 53,233 53,233 53,233

SCM ราคาล่าสุด 19.60

วันที่ 09-01-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 25,200 25,200
%การถือ 4.20% 4.20%
มูลค่า (พัน) 117,432 117,432

SVOA ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,522
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 18,523

TAKUNI ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 15-12-2558 17-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,215 5,488 5,548
%การถือ 0.55% 0.69% 0.69%
มูลค่า (พัน) 3,189 7,903 7,989

TMILL ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,539
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 13,377

TRT ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 07-05-2557 10-03-2559 04-05-2559 12-05-2560 08-03-2561 14-03-2562 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,497 2,797 2,797 2,797 2,797 2,797 1,809
%การถือ 0.81% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91% 0.59%
มูลค่า (พัน) 6,044 6,770 6,770 6,770 6,770 6,770 4,378

TU ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562 21-08-2562 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,667 38,668 38,668 38,668 38,668 38,668 38,668 37,668 38,668 38,668 38,668
%การถือ 0.84% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81% 0.79% 0.81% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 174,973 699,891 699,891 699,891 699,891 699,891 699,891 681,791 699,891 699,891 699,891

VPO ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3