“ ชัยลิมปมนตรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SABUY ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 05-11-2563 18-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 29,140 11,000
%การถือ 2.90% 1.09%
มูลค่า (พัน) 169,012 63,800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3