“ ชาน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

7UP ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 23-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 26,100

ANAN ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 13-03-2561 23-08-2561 03-05-2562 26-08-2562 16-03-2563 12-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,670,998 1,695,368 1,299,157 1,299,157 1,299,157 1,049,182
%การถือ 50.13% 50.13% 50.13% 50.13% 50.13% 50.13% 50.13% 50.13% 50.87% 38.98% 38.98% 38.98% 31.48%
มูลค่า (พัน) 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,542,517 3,594,180 2,754,213 2,754,213 2,754,213 2,224,266

CMAN ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 21-03-2561 21-08-2561 14-03-2562 28-08-2562 24-03-2563 28-04-2563 02-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135 8,135
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 22,615 22,615 22,615 22,615 22,615 22,615 22,615

COLOR ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,600
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 5,174

COM7 ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 05-08-2558 12-05-2559 28-04-2560 03-05-2561 08-05-2562 06-03-2563 11-05-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 70,600 60,600 50,600 50,600 50,600 40,600 40,600 40,600
%การถือ 5.88% 5.05% 4.22% 4.22% 4.22% 3.38% 3.38% 3.38%
มูลค่า (พัน) 5,153,800 4,423,800 3,693,800 3,693,800 3,693,800 2,963,800 2,963,800 2,963,800

CPR ราคาล่าสุด 73.00

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558 08-03-2559 11-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 01-03-2562 28-11-2562 04-03-2563 05-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950 9,950
%การถือ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
มูลค่า (พัน) 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427 34,427

EFORL ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 30-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 522,144 480,129 461,447
%การถือ 5.68% 5.22% 5.02%
มูลค่า (พัน) 36,550 33,609 32,301

ESTAR ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 11-04-2557 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 33,656 33,656
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 21,203 21,203

ETE ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 15-03-2560 12-03-2561 11-03-2562 03-03-2563 26-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,317 4,317 4,317 3,900 3,880
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.70% 0.69%
มูลค่า (พัน) 12,434 12,434 12,434 11,232 11,175

GSC ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 03-09-2562 27-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,417 5,417 5,417
%การถือ 2.17% 2.17% 2.17%
มูลค่า (พัน) 9,913 9,913 9,913

INGRS ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 02-01-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 9,362
%การถือ 0.56% 0.65%
มูลค่า (พัน) 6,966 8,051

JUBILE ราคาล่าสุด 0.86

วันที่ 09-03-2563 28-05-2563 25-06-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 2,100
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 1.21%
มูลค่า (พัน) 26,500 26,500 26,500 55,650

KK ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 02-10-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 17,889 17,889
%การถือ 7.78% 7.78%
มูลค่า (พัน) 65,831 65,831

LEO ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 02-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,001
%การถือ 4.69%
มูลค่า (พัน) 117,006

NEP ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 17-03-2558 11-03-2559 13-09-2559 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 8,500 9,300 12,000
%การถือ 0.69% 0.59% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 4,500 3,825 4,185 5,400

PLE ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 29-03-2559 28-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,500 7,000
%การถือ 0.51% 0.64%
มูลค่า (พัน) 5,115 6,510

SFLEX ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 12-03-2563 28-05-2563 24-08-2563 15-03-2564 20-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 27,040 27,018 27,099 53,319 44,629
%การถือ 6.60% 6.59% 6.61% 6.50% 5.44%
มูลค่า (พัน) 174,408 174,266 174,789 343,906 287,858

SHREIT ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 31-05-2561 29-08-2561 22-05-2562 30-08-2562 28-11-2562 29-05-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
%การถือ 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53%
มูลค่า (พัน) 50,240 50,240 50,240 50,240 50,240 50,240 50,240

SIS ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 30-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,228 6,228 6,228 8,228 8,228 6,422
%การถือ 1.78% 1.78% 1.78% 2.35% 2.35% 1.83%
มูลค่า (พัน) 228,884 228,884 228,884 302,384 302,384 236,016

STAR ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 07-06-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,355 1,404
%การถือ 0.50% 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,709 2,807

TBSP ราคาล่าสุด 2.00

วันที่ 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 100
%การถือ 0.05%
มูลค่า (พัน) 1,150

TICON ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 26-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,206
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 0

TSF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 51,163
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 0

TTI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2557 25-03-2558 25-03-2559 17-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 13-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
%การถือ 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3