“ ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561 26-04-2562 11-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 1,650 16,501 16,501 16,501 17,961 18,561 5,212 5,212 5,212
%การถือ 0.61% 0.61% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.62% 0.87% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 6,501 6,501 65,014 65,014 65,014 70,766 73,130 20,536 20,536 20,536
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3