“ ชินการ สมะลาภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

APCO ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 28-08-2557 02-03-2558 10-03-2559 22-04-2559 03-11-2559 28-04-2560 18-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 34,000 34,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
%การถือ 12.50% 12.50% 12.38% 12.38% 12.31% 11.33% 11.33%
มูลค่า (พัน) 133,960 133,960 1,339,600 1,339,600 1,339,600 1,339,600 1,339,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3