“ ชินสุภัคกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EP ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 27-08-2557 16-03-2558 29-10-2558 31-03-2559 01-11-2559 11-05-2560 04-05-2561 26-09-2561 08-11-2561 07-05-2562 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,869 23,869 23,869 23,869 24,824 24,824 27,108 27,108 27,108 27,108 27,108 12,492
%การถือ 3.77% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24% 2.94% 2.94% 1.34%
มูลค่า (พัน) 138,441 138,441 138,441 138,441 143,979 143,979 157,225 157,225 157,225 157,225 157,225 72,451
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3