“ ชุมพล พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TK ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 10-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 17,400 17,400
%การถือ 3.48% 3.48%
มูลค่า (พัน) 177,480 177,480
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3