“ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSL ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,300 5,500 5,650 5,650 5,650 5,650
%การถือ 0.89% 0.93% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

MCS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-03-2557 12-03-2558 27-08-2558 18-04-2559 29-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600 3,450 3,250 3,050 2,550
%การถือ 0.72% 0.69% 0.65% 0.61% 0.51%
มูลค่า (พัน) 52,920 50,715 47,775 44,835 37,485

PDJ ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,200 3,200 3,400 3,600 3,450 3,181
%การถือ 0.78% 0.78% 0.83% 0.88% 0.84% 0.71%
มูลค่า (พัน) 7,744 7,744 8,228 8,712 8,348 7,697

PM ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 03-03-2559 09-05-2559 29-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 04-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,400 3,400 3,400 3,400
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 29,205 29,205 29,205 29,205 29,205 30,090 30,090 30,090 30,090

TCMC ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,911
%การถือ 2.02%
มูลค่า (พัน) 14,236
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3