“ ดิศกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

7UP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,100
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 3,731

BLISS ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 09-04-2557 19-12-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 270,000 270,000
%การถือ 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 0 0

CGD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 185,000
%การถือ 2.52%
มูลค่า (พัน) 148,000

TRITN ราคาล่าสุด 0.80

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 111,000
%การถือ 1.81%
มูลค่า (พัน) 39,960

TT&T ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 150,000 184,600
%การถือ 2.08% 2.44%
มูลค่า (พัน) 0 0

UPA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,000
%การถือ 2.32%
มูลค่า (พัน) 4,160
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3