“ ตรีวิศวเวทย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CK ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559 13-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 09-05-2562 04-09-2562 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,703 12,631 12,631 12,631 13,631 13,631 13,631 13,631 13,631 13,631 14,231 14,231 14,231
%การถือ 0.63% 0.75% 0.75% 0.75% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 177,665 209,683 209,683 209,683 226,283 226,283 226,283 226,283 226,283 226,283 236,243 236,243 236,243

ETE ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 03-03-2563 26-05-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,116 3,116 19,908
%การถือ 0.56% 0.56% 3.55%
มูลค่า (พัน) 8,476 8,476 54,148

FVC ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 10-05-2561 07-05-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600 3,884 3,845
%การถือ 0.70% 0.69% 0.68%
มูลค่า (พัน) 3,312 3,573 3,538

RICH ราคาล่าสุด 0.92

วันที่ 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,006
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3