“ ตัณฑ์ไพบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIMAR ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 20-03-2557 18-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 18-03-2562 13-03-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 45,980 45,980 45,980 45,980 45,980 45,980 45,980 45,980
%การถือ 17.80% 17.80% 17.80% 17.80% 17.80% 17.80% 17.80% 17.80%
มูลค่า (พัน) 110,352 110,352 110,352 110,352 110,352 110,352 110,352 110,352
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3