“ ตัณศลารักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KAMART ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 20,286

MACO ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 19-08-2557 13-03-2558 20-08-2558 18-03-2559 19-08-2559 18-08-2560 31-05-2561 27-09-2561 22-03-2562 23-08-2562 14-11-2562 20-03-2563 29-07-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,966 99,660 99,660 99,660 49,660 49,660 20,000 104,603 62,854 62,854 70,842 67,268 67,454 67,454
%การถือ 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 1.65% 1.49% 0.58% 2.53% 1.52% 1.45% 1.64% 1.24% 1.25% 1.25%
มูลค่า (พัน) 6,877 68,765 68,765 68,765 34,265 34,265 13,800 72,176 43,369 43,369 48,881 46,415 46,543 46,543

PM ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 44,000

QH ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 65,000 72,500 72,500
%การถือ 0.61% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 146,900 163,850 163,850

RPH ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 09-05-2560 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,150 4,100 4,300 4,350 4,300 4,300
%การถือ 0.58% 0.75% 0.79% 0.80% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 15,750 20,500 21,500 21,750 21,500 21,500

RSP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 02-05-2561 24-08-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,720 4,720 4,720
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 12,272 12,272 12,272

SRIPANWA ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 31-05-2560 25-05-2561 24-05-2562 25-11-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
%การถือ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220

XO ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,936
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 61,008
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3