“ ตันฑเทอดธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 22-10-2558 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 34,750 34,750
%การถือ 4.63% 4.63%
มูลค่า (พัน) 178,962 178,962

NCH ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 15-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 15-03-2562 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,127 7,127 8,627 9,058 9,058 9,058 9,058 23,413
%การถือ 0.60% 0.60% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 1.88%
มูลค่า (พัน) 10,120 10,120 12,250 12,862 12,862 12,862 12,862 33,246
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3