“ ตั้งมติธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BANPU ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 12-09-2557 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 10-04-2562 12-09-2562 05-03-2563 16-04-2563 15-05-2563 11-09-2563 09-03-2564 16-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,304 39,055 44,836 59,040 60,007 28,111 66,041 47,333 52,887 54,771 119,324 114,760 105,438
%การถือ 0.75% 1.51% 1.74% 2.29% 1.23% 0.54% 1.28% 0.92% 1.02% 1.06% 2.31% 2.26% 2.08%
มูลค่า (พัน) 237,439 480,370 551,478 726,188 738,087 345,769 812,307 582,198 650,513 673,678 1,467,683 1,411,553 1,296,886

BLAND ราคาล่าสุด 12.30

วันที่ 20-06-2562 05-08-2562 03-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 122,725 114,689 181,209
%การถือ 0.66% 0.62% 1.04%
มูลค่า (พัน) 132,542 123,864 195,706

BR ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 08-06-2560 15-03-2562 13-03-2563 27-04-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,198 19,999 75,003 77,047 97,222
%การถือ 0.90% 2.19% 8.21% 8.43% 10.64%
มูลค่า (พัน) 23,938 58,398 219,008 224,977 283,888

CMC ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 10-04-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 34,586 35,337
%การถือ 3.46% 3.53%
มูลค่า (พัน) 48,074 49,119

CPI ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 07-05-2557 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,026 10,860
%การถือ 1.61% 1.72%
มูลค่า (พัน) 27,799 33,449

DCON ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 29-03-2560 28-03-2562 30-03-2563 30-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 74,421 27,576 56,965 55,765
%การถือ 1.57% 0.52% 1.06% 1.04%
มูลค่า (พัน) 45,397 16,822 34,748 34,016

MK ราคาล่าสุด 0.61

วันที่ 29-08-2557 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 08-05-2562 31-03-2563 15-10-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,418 10,040 8,224 9,240 9,240 8,410 9,251 9,251 17,331
%การถือ 0.51% 1.17% 0.83% 0.93% 0.93% 0.85% 0.85% 0.85% 1.59%
มูลค่า (พัน) 13,608 30,924 25,329 28,460 28,460 25,902 28,492 28,492 53,380

PDJ ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 17-03-2558 17-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 15-03-2562 16-03-2563 01-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,682 12,397 34,992 41,180 43,595 47,358 47,358 53,835
%การถือ 1.14% 3.03% 8.54% 10.06% 9.67% 9.73% 9.73% 9.99%
มูลค่า (พัน) 10,019 26,529 74,883 88,125 93,294 101,347 101,347 115,206

SITHAI ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 08-05-2561 03-05-2562 12-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 78,654 114,118 146,175 155,767
%การถือ 2.90% 4.21% 5.39% 5.75%
มูลค่า (พัน) 79,440 115,260 147,636 157,324

SPALI ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 10-03-2559 24-08-2559 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562 11-03-2563 26-05-2563 26-08-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 90,188 90,188 90,188 90,188 90,188 90,188 112,735 112,735 112,735 112,735 112,735 112,735 112,735
%การถือ 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 4.86% 5.38% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26% 5.26%
มูลค่า (พัน) 1,812,783 1,812,783 1,812,783 1,812,783 1,812,783 1,812,783 2,265,979 2,265,979 2,265,979 2,265,979 2,265,979 2,265,979 2,265,979

SSI ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 25-03-2557 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 300,014 768,789
%การถือ 0.93% 2.39%
มูลค่า (พัน) 0 0

STPI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 82,923 117,343 26,531 14,409 15,664 32,676 42,836
%การถือ 5.10% 7.22% 1.63% 0.89% 0.96% 2.01% 2.64%
มูลค่า (พัน) 328,375 464,679 105,062 57,060 62,029 129,398 169,630

SYNTEC ราคาล่าสุด 3.96

วันที่ 12-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,219
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 28,023

TC ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 08-05-2557 12-03-2558 15-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 9,463 4,806 4,806
%การถือ 2.87% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 62,454 31,718 31,718

THAI ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,146
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 37,382

TPIPL ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 15-08-2557 11-05-2561 14-03-2562 12-12-2562 12-03-2563 09-07-2563 10-09-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,540 212,727 261,120 340,141 371,010 243,228 394,650 383,802
%การถือ 0.62% 1.05% 1.29% 1.77% 1.93% 1.27% 2.06% 2.00%
มูลค่า (พัน) 25,833 438,217 537,907 700,690 764,280 501,051 812,978 790,632

TPIPP ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 13-03-2563 10-07-2563 08-09-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 51,621 66,464 62,033 62,509
%การถือ 0.61% 0.79% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 236,422 304,404 284,113 286,293

TTA ราคาล่าสุด 4.58

วันที่ 10-02-2557 10-02-2558 08-05-2558 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562 26-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,469 11,948 21,851 36,721 40,600 47,889 64,463 85,864 92,194
%การถือ 1.96% 0.92% 1.20% 2.01% 2.23% 2.63% 3.54% 4.71% 5.06%
มูลค่า (พัน) 336,813 206,694 378,024 635,268 702,373 828,483 1,115,207 1,485,440 1,594,949

VNG ราคาล่าสุด 17.30

วันที่ 19-03-2561 28-08-2561 15-03-2562 25-05-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,419 46,296 52,735 55,784 57,827
%การถือ 1.62% 2.95% 3.37% 3.56% 3.69%
มูลค่า (พัน) 199,542 363,420 413,973 437,905 453,944
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3