“ ทองแตง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BDMS ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 04-07-2557 27-03-2558 01-04-2559 16-09-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562 12-09-2562 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 236,647 222,525 203,070 197,448 142,762 199,390 198,410 198,431 188,410 178,410 158,410
%การถือ 1.53% 1.44% 1.31% 1.27% 0.92% 1.29% 1.27% 1.27% 1.19% 1.12% 1.00%
มูลค่า (พัน) 4,945,929 4,650,781 4,244,172 4,126,671 2,983,735 4,167,243 4,146,761 4,147,214 3,937,761 3,728,761 3,310,761

BLISS ราคาล่าสุด 20.90

วันที่ 05-02-2559 21-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 18-03-2562 16-03-2563 27-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 900,000 900,000 180,000 180,000 180,000 35,000 35,000 180,000
%การถือ 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 0.51% 0.51% 2.62%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

EFORL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-03-2562 11-10-2562 12-11-2562 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,308,290 7,308,290 7,308,290 6,366,683 6,366,683 6,366,683 6,366,683
%การถือ 22.68% 22.68% 22.68% 19.76% 19.76% 19.76% 18.92%
มูลค่า (พัน) 511,580 511,580 511,580 445,668 445,668 445,668 445,668

FORTH ราคาล่าสุด 0.07

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562 02-08-2562 27-08-2562 11-03-2563 31-08-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 69,403 69,403 17,351 17,351 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 17,351
%การถือ 7.23% 7.23% 1.81% 1.81% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31% 1.81%
มูลค่า (พัน) 527,466 527,466 131,866 131,866 95,691 95,691 95,691 95,691 95,691 95,691 95,691 95,691 95,691 131,866

FSMART ราคาล่าสุด 7.60

วันที่ 02-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,081
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 33,671

RPC ราคาล่าสุด 8.25

วันที่ 27-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 279,256
%การถือ 21.40%
มูลค่า (พัน) 301,596

SEAOIL ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 13-03-2558 30-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 12-03-2561 13-03-2562 17-03-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845 1,845 2,109 6,196 6,196 6,196 6,196 6,816
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 5,424 5,424 6,199 18,217 18,217 18,217 18,217 20,038

SGF ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 24-09-2558 04-04-2559 10-06-2559 04-04-2560 30-03-2561 12-07-2561 02-04-2562 03-07-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 738,906 738,906 738,906 369,453 369,453 369,453 36,945 36,945 36,945
%การถือ 17.67% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 2.82%
มูลค่า (พัน) 916,243 916,243 916,243 458,122 458,122 458,122 45,812 45,812 45,812

TWZ ราคาล่าสุด 1.24

วันที่ 31-03-2558 14-05-2558 10-05-2559 02-08-2560 09-05-2561 25-09-2561 13-11-2561 07-05-2562 16-03-2563 03-07-2563 12-01-2564 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 418,791 418,791 200,000 161,000 68,993 68,993 68,993 68,993 68,993 68,993 161,000 161,000
%การถือ 6.72% 6.72% 3.21% 2.58% 1.10% 1.10% 1.10% 0.81% 0.70% 0.70% 1.63% 1.63%
มูลค่า (พัน) 50,255 50,255 24,000 19,320 8,279 8,279 8,279 8,279 8,279 8,279 19,320 19,320
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3