“ ธนาคาร ออมสิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BOFFICE ราคาล่าสุด 4.64

วันที่ 27-11-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,070 30,070
%การถือ 4.08% 4.08%
มูลค่า (พัน) 276,643 276,643

BR ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,694
%การถือ 1.83%
มูลค่า (พัน) 54,089

DIF ราคาล่าสุด 3.24

วันที่ 03-02-2558 13-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 74,711
%การถือ 0.52% 0.70%
มูลค่า (พัน) 366,000 911,476

HPF ราคาล่าสุด 12.20

วันที่ 24-07-2557 27-02-2558 29-02-2559 07-11-2559 06-07-2560 21-05-2561 22-08-2561 29-05-2562 30-08-2562 03-12-2562 23-03-2563 11-06-2563 11-09-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26%
มูลค่า (พัน) 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800

IRPC ราคาล่าสุด 4.64

วันที่ 06-03-2557 26-02-2558 24-02-2559 02-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000
%การถือ 9.54% 9.54% 9.54% 9.54%
มูลค่า (พัน) 8,190,000 8,190,000 8,190,000 8,190,000

KTB ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 110,182 110,232 110,182 110,182 110,182 114,247 122,724
%การถือ 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 0.82% 0.88%
มูลค่า (พัน) 1,234,042 1,234,602 1,234,042 1,234,042 1,234,042 1,279,561 1,374,508

LVT ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 12-09-2557 22-04-2559 27-07-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,493 4,493 4,493
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

MCOT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-10-2558 15-03-2559 16-03-2560 14-03-2561 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,866 78,866 78,866 78,866 78,866 78,866 78,866
%การถือ 11.48% 11.48% 11.48% 11.48% 11.48% 11.48% 11.48%
มูลค่า (พัน) 392,753 392,753 392,753 392,753 392,753 392,753 392,753

MFC ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,400 29,400 29,400 29,400 30,794 31,333 31,333
%การถือ 24.50% 24.50% 24.41% 24.38% 24.77% 24.94% 24.94%
มูลค่า (พัน) 488,040 488,040 488,040 488,040 511,183 520,124 520,124

PROUD ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 0

TFFIF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-03-2563 01-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,500 37,500 37,500
%การถือ 0.82% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 326,250 326,250 326,250

THAI ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 10-03-2559 23-03-2560 21-03-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410 46,410
%การถือ 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 2.13%
มูลค่า (พัน) 93,748 93,748 93,748 93,748 93,748 93,748

TREIT ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 09-03-2559 08-04-2559 23-08-2559 29-05-2560 26-06-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 3.53% 3.53% 3.53% 3.53% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3