“ ธนาดำรงศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FPI ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 08-03-2559 26-08-2559 09-03-2560 11-05-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 07-05-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,860 39,440 21,692 21,692 21,692 10,745 10,745 8,903 9,093 9,093 9,093 43,622
%การถือ 3.28% 3.28% 1.79% 1.78% 1.78% 0.79% 0.71% 0.59% 0.60% 0.60% 0.60% 2.88%
มูลค่า (พัน) 19,128 76,514 42,082 42,082 42,082 20,845 20,845 17,272 17,641 17,641 17,641 84,626
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3