“ นพ.จอมชัย ลือชูวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 13-03-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,800 16,720
%การถือ 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 32,088 31,935

KCAR ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 22-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,253
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 10,524

SOLAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 5,264
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3