“ นวพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AIMCG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 16-03-2563 03-04-2563 29-05-2563 31-08-2563 27-11-2563 12-03-2564 02-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22%
มูลค่า (พัน) 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

CSR ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 06-05-2557 18-11-2558 12-05-2559 11-05-2560 10-05-2561 08-05-2562 23-03-2563 23-04-2563 08-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 732 732 732 732 732 732 732 732 732
%การถือ 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MBK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,890 10,890 10,890 10,890 10,800 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.63% 0.61% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 140,481 140,481 140,481 140,481 139,320 135,450 135,450 135,450 135,450 135,450 135,450 135,450 135,450

TK ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 12-03-2558 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,196 4,196
%การถือ 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 41,536 41,536

TMD ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 15-03-2559 15-03-2560 12-03-2561 12-03-2562 04-07-2562 12-03-2563 17-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,461 1,536 1,719 1,852 1,852 1,852 1,852
%การถือ 0.97% 1.02% 1.15% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23%
มูลค่า (พัน) 34,614 36,391 40,747 43,892 43,892 43,892 43,892
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3