“ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TPCH ราคาล่าสุด 2.34

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,767
%การถือ 2.19%
มูลค่า (พัน) 114,842

TPOLY ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 02-05-2557 17-03-2558 03-11-2558 15-03-2559 09-05-2560 08-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 199,500 226,000 241,500 241,500 199,342 200,000 200,000
%การถือ 39.59% 44.85% 42.60% 42.60% 35.16% 35.23% 34.92%
มูลค่า (พัน) 466,830 528,840 565,110 565,110 466,460 468,000 468,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3