“ นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACAP ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 27-04-2560 04-05-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,365 12,950 29,426
%การถือ 0.78% 4.10% 9.30%
มูลค่า (พัน) 2,413 13,209 30,015

AQUA ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 128,464 148,497 85,753
%การถือ 2.80% 3.23% 1.87%
มูลค่า (พัน) 56,524 65,339 37,731

AYUD ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,880 1,800 1,750
%การถือ 0.75% 0.72% 0.70%
มูลค่า (พัน) 64,390 61,650 59,938

BROOK ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 10-03-2558 11-03-2559 11-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 03-05-2561 23-08-2561 02-05-2562 19-08-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,445 205,519 159,931 169,800 183,500 141,126 137,591 118,674 117,724 114,701
%การถือ 2.37% 4.32% 2.91% 3.01% 3.25% 2.50% 2.44% 2.11% 2.09% 2.03%
มูลค่า (พัน) 13,129 115,091 89,561 95,088 102,760 79,031 77,051 66,457 65,925 64,232

BWG ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 7,900

CWT ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 15-03-2562 17-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,350 40,200 36,496 39,115 39,372
%การถือ 2.56% 6.49% 5.90% 6.21% 6.25%
มูลค่า (พัน) 48,165 156,780 142,334 152,547 153,552

DTC ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558 15-03-2559 16-03-2560 20-03-2561 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,029 2,043 2,043 20,431 20,431 20,460
%การถือ 2.39% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.41%
มูลค่า (พัน) 16,534 16,651 16,651 166,513 166,513 166,749

EARTH ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 92,230
%การถือ 2.61%
มูลค่า (พัน) 0

GJS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 143,100 434,800 581,000 841,799
%การถือ 1.35% 4.11% 4.17% 6.04%
มูลค่า (พัน) 67,257 204,356 273,070 395,645

GRAMMY ราคาล่าสุด 0.47

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,820
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 71,337

JAS ราคาล่าสุด 14.80

วันที่ 16-03-2558 07-04-2559 07-07-2559 29-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 42,308 44,000 56,000 62,990
%การถือ 0.59% 0.62% 0.78% 1.01%
มูลค่า (พัน) 120,155 124,960 159,040 178,891

JCKH ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 31-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,315
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,111

JMART ราคาล่าสุด 0.48

วันที่ 09-03-2559 21-04-2559 26-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,556 9,656 8,060
%การถือ 1.63% 1.84% 1.54%
มูลค่า (พัน) 342,240 386,252 322,400

NPPG ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 01-04-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,650 109,900
%การถือ 3.14% 5.79%
มูลค่า (พัน) 0 0

PACE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 184,080
%การถือ 1.53%
มูลค่า (พัน) 0

PLANB ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 18,896
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 116,212

PLE ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 24-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 21,298
%การถือ 1.96%
มูลค่า (พัน) 19,807

PRM ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 141,300

SGP ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,926
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 199,723

SUC ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 04-04-2557 03-04-2558 31-03-2559 30-03-2560 05-04-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,745 18,250 18,404 18,510 18,100 15,010
%การถือ 5.91% 6.08% 6.13% 6.17% 6.03% 5.00%
มูลค่า (พัน) 656,547 675,250 680,937 684,870 669,700 555,370

SUTHA ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 16-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,908 2,073
%การถือ 0.97% 0.69%
มูลค่า (พัน) 17,884 12,748

THCOM ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 25-02-2559 07-04-2559 10-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,339 6,879 10,349
%การถือ 0.58% 0.63% 0.94%
มูลค่า (พัน) 62,756 68,102 102,459

THREL ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,068 4,298
%การถือ 1.01% 0.72%
มูลค่า (พัน) 21,359 15,129

TNR ราคาล่าสุด 3.52

วันที่ 14-03-2560 07-03-2561 15-08-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800 3,171 3,151 3,113
%การถือ 0.93% 1.06% 1.05% 1.04%
มูลค่า (พัน) 31,640 35,832 35,606 35,177

TVI ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 22-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,825
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 9,088

WHA ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 72,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 237,600

WORK ราคาล่าสุด 3.30

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,600
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 31,840
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3