“ นางจินตนา จรัญวาศน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 247
%การถือ 4.12%
มูลค่า (พัน) 8,522

TMD ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 09-04-2557 02-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 800 800
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 19,040 19,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3