“ นางณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EKH ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 28-04-2560 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,040 3,040 3,040
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 19,152 19,152 19,152

NKI ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 464 479 495 510 510 526
%การถือ 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 22,966 23,732 24,497 25,263 25,263 26,028
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3