“ นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 99,909 82,479 81,017 89,338 89,338 89,389 89,389 86,098
%การถือ 4.83% 3.62% 3.56% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.44%
มูลค่า (พัน) 68,937 56,911 55,902 61,643 61,643 61,678 61,678 59,407

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,773 24,058 26,564 26,564 29,221 29,111
%การถือ 0.60% 2.73% 2.74% 2.74% 2.74% 2.73%
มูลค่า (พัน) 7,350 37,050 40,909 40,909 45,000 44,830
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3