“ นางนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BAT-3K ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 21-03-2557 20-03-2558 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 132 132 134 123
%การถือ 0.66% 0.66% 0.67% 0.62%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

TVO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,992 4,992 5,234 5,434 5,636 5,776 5,970 6,241 6,241 6,566
%การถือ 0.62% 0.62% 0.65% 0.67% 0.70% 0.71% 0.74% 0.77% 0.77% 0.81%
มูลค่า (พัน) 167,237 167,237 175,351 182,051 188,811 193,501 199,979 209,074 209,074 219,962
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3