“ นางบุพณี บุณยนิตย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MFC ราคาล่าสุด 16.50

วันที่ 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 809 809 809 809
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67% 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,347 13,347 13,347 13,347
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3