“ นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 4.06

วันที่ 29-08-2557 16-03-2558 28-08-2558 16-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 107,903 108,691 109,141 109,921 110,066 110,096 110,159
%การถือ 15.57% 14.88% 14.94% 15.05% 15.07% 15.07% 15.08%
มูลค่า (พัน) 438,087 441,285 443,112 446,278 446,867 446,989 447,245
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3