“ นางพวงทิพย์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 340 351 362 362 373
%การถือ 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
มูลค่า (พัน) 16,837 17,380 17,923 17,923 18,466
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3