“ นางพิชญา บุญประสม พูลลาภ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 59 37
%การถือ 0.98% 0.62%
มูลค่า (พัน) 2,036 1,277

GLOBAL ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 18-03-2557 24-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 38,482 41,920
%การถือ 1.47% 1.38%
มูลค่า (พัน) 900,469 980,933

OCEAN ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 24-07-2557 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 5,450
%การถือ 0.68% 0.97%
มูลค่า (พัน) 4,890 8,884
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3