“ นางพิชญา พูลลาภ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 74 74 68
%การถือ 0.62% 0.62% 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,553 2,553 2,346

GLOBAL ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 18-03-2559 21-03-2560 09-03-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 46,100 45,667 53,092 44,524
%การถือ 1.32% 1.25% 1.38% 1.11%
มูลค่า (พัน) 1,078,740 1,068,608 1,242,345 1,041,862

INET ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 02-05-2560 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,900 3,900 3,900
%การถือ 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 15,288 15,288 15,288

OCEAN ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 11-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 31-05-2560 27-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,522 8,522 8,522 8,000 8,000
%การถือ 1.18% 1.18% 1.18% 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 13,890 13,890 13,890 13,040 13,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3